Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ogłosiła uruchomienie nowego programu edukacyjnego – studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym w dziedzinie nauki o Policji. Program ten jest dedykowany osobom aspirującym do pracy w służbach policyjnych, oferując im szansę na rozwój zawodowy i zdobycie kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy w Policji.

Program studiów trwa 4 lata i odbywa się w trybie stacjonarnym. Pierwszy rok kształcenia koncentruje się na przekazywaniu wiedzy z zakresu podstawowego szkolenia zawodowego. Studenci oprócz teorii będą mieli okazję do odbywania praktyk zawodowych w jednostkach terenowych Policji. Absolwenci tego programu otrzymają tytuł licencjata oraz będą uprawnieni do przystąpienia do egzaminu oficerskiego, otwierającego drogę do awansu w hierarchii policyjnej.

Kryteria przyjęcia na studia

 • Kandydaci muszą przejść pozytywny proces kwalifikacyjny do służby w Policji.
 • Wymagane jest posiadanie świadectwa maturalnego.
 • Kandydaci muszą wyrazić chęć podjęcia nauki na tym kierunku, składając odpowiednie oświadczenie.
 • Proces rekrutacyjny podzielony jest na kilka etapów, zaczynając od doboru do służby w Policji, przez rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), aż po złożenie kompletnych dokumentów i ostateczne przyjęcie na studia.

  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie przygotowała szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz kryteria decydujące o przyjęciu na studia, uwzględniając różnorodne aspekty kwalifikacji kandydatów. Zaznaczono, że w przypadku niewykorzystania limitu miejsc przez poszczególne komendy wojewódzkie, Komendant-Rektor może przesunąć te miejsca na inne garnizony.

  Program ten oferuje przyszłym funkcjonariuszom Policji możliwość zdobycia specjalistycznych umiejętności i wiedzy, co będzie miało znaczący wpływ na ich przyszłą karierę w służbach mundurowych. Studia te zapewniają solidne przygotowanie do służby na różnych poziomach zarządzania w Policji, dając jednocześnie możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

  Źródło: https://piotrkow-trybunalski.policja.gov.pl/

  Archiwum: styczeń 2024